Silová elektroinštaláciaNaša firma Vám ponúka kompletnú montáž elektroinštalácie, vrátane rekonštrukcie existujúcich elektrických rozvodov v rodinných domoch, bytoch, polyfunkčných objektoch, kancelárskych a skladových priestoroch. Sme schopný riešiť s Vami elektro rozvody ešte pred začatím stavby, zabezpečiť Vám samostatný projekt elektroinštalácie, ktorý je potrebné doložiť  k žiadosti o stavebné povolenie. Následne privedieme hlavný prívod elektriny (realizácia prípojky) k domu od poistkovej skrine. Objednať si nás však môžete i na výmenu starých ističov či na prerobenie existujúcich rozvodov. Všetko vykonávame dodávateľským spôsobom vrátane všetkého spotrebného materiálu, to znamená, že Vy sa o nič nemusíte starať a my Vám elektroinštaláciu rozvedieme tzv. na kľúč.

Samozrejmosťou je po dokončení projektu odovzdanie revíznej správy.

Toto je naša hlavná činnosť, ku ktorej ponúkame mnoho ďalších služieb, na ktoré sa rozhodne pozrite. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v odbore Vám dokážeme poradiť a všetko doriešiť k Vašej spokojnosti.

Vykonávame:

  • Elektroinštalácie vrátane prípojok NN do 1000V
  • Bleskozvody
  • Projektová a inžinierska činnosť
  • Revízie
  • Odstraňovanie nedostatkov po vykonanej revízii
  • Audio a video vrátnik
  • Bezpečnostné kamery (CCTV)
  • Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)