Vykonávame revízie elektroinštalácií podľa platných slovenských noriem, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, požiarom alebo výbuchom, vyvolaným elektrickou inštaláciou.

Prečo vykonávať revízie elektroinštalácií

– sú jedným z dokladov, požadovaných pri kolaudácii stavieb
– patrí medzi základné podmienky pre certifikáciu ISO
– vyžadujú to normy i legislatíva, a pokiaľ nemáte platné elektro revízie, hrozí vám dôrazný postih za nedodržanie zákona
– zabránite zbytočnému úrazu, požiaru, ujme na zdraví alebo usmrtení
– zamedzíte problémom s poistným plnením v prípade požiaru či úrazu elektrickým prúdom

Vykonávame tieto druhy revízií

– pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky alebo po jeho celkovej rekonštrukcii
– periodicky opakované revízie zariadenia
– po úprave alebo oprave elektroinštalácie