Projektová činnosť je vykonávaná v profesijných zameraniach:

 1. Silnoprúd NN
   • vonkajšie elektrické rozvody nízkeho napätia NN, vnútorné rozvody silnoprúdu, umelé osvetlenie, núdzové a bezpečnostné osvetlenie,
   • verejné osvetlenie VO, uzemnenie, uzemnenie proti bludným prúdom bleskozvod, aktívny bleskozvod, napájanie technologických zariadení – silové rozvody, prípojkové rozvody.
 2. Slaboprúd
   • vnútorné rozvody slaboprúdu – telefónne a počítačové rozvody (T/PC) – tzv. štruktúrovaná kabeláž, zariadenie miestneho rozhlasu, spoločné televízne antény (STA) a káblová televízia, zariadenie jednotného času (JT), informačné techniky intercomu, domáceho telefónu (DT), zvukové tablá, videovrátniky, zvončeky.
 3. Slaboprúd
  • elektrická požiarna signalizácia (EPS), evakuačný rozhlas ( EvR).
 4. Slaboprúd
   • bezpečnostné systémy, elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), prístupové a prestupné systémy (ACS), kamerové systémy (CCTV).